PROGRAMMA

Werken in de 21ste eeuw

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en hun effecten op mensen en organisaties

De komende decennia zullen de organisaties en de maatschappij voor grote uitdagingen komen te staan. De veranderingen in de technologie, welvaart en volksmigratie brengen grote veranderingen mee in de inhoud en vorm van werk, werkgelegenheid en maatschappelijke structuren.

Voor ons seminar hebben we wetenschappers en mensen uit de praktijk uitgenodigd die een visie hebben op verschillende terreinen over de effecten van die ontwikkelingen op werkende mensen. En die zich bezig houden met het ontwikkelen van A&O psychologische kennis, inzichten en tools om deze uitdagingen aan te pakken.

Samen met u willen we graag naar de toekomst kijken, en u ook de inzichten bieden waar u wat aan heeft in uw werk. Het seminar geeft u een unieke kans om met de onderzoekers,  ervaringsdeskundigen en collega’s van gedachten te wisselen en uw eigen casuïstiek in te brengen.

Kom samen met een relatie, klant of prospect 
Neem een relatie, klant of prospect mee en doe samen nieuwe ervaringen op over interessante en relevante onderwerpen. 

Accreditatiepunten zijn bij het NIP aangevraagd.

PROGRAMMA

16.00    Opening door Cora Reijerse

16:05    Inclusie binnen Achmea door Sandra Gaarenstroom en Siham Achahboun

16:35    Multiculturele sensitiviteit in selectieprocedures  door Marise Born

17:05    Pauze met versnaperingen

17:30    Eerste ronde workshops

  1. Slaap en gedragsverandering door e-coaching door Robbert Jan Beun en Fiemke Griffioen)
  2. Een nieuwe kijk op Bedrijfsgezondheid door Pieter de Jongh (bedrijfsarts)
  3. Toezichthouders in de 21ste eeuw: hoe doen ze het? door René Ravenhorst en Cora Reijerse
  4. LTP: Testen in het digitale tijdperk (naam workshopgever volgt nog)

18:35    Tweede ronde workshops

  1. Is de technologie gezond voor de werkende mens? door Machteld van den Heuvel
  2. Een case; Centramed vraagt u mee te werken aan het succesvoller maken van hun organisatie in de 21ste eeuw door Irene Heikens en Auke van der Wal
  3. Het identificeren van talent met Learning Agility door Han van der Pool
  4. Wat de A&O/A&G psycholoog in de toekomst bij te dragen heeft door Maayke Jansen

19:40    Labor ex Machina: Maakt AI ons werkloos? door Radboud Winkels

20:00    Afsluiting door Cora Reijerse met aansluitend een borrel en een hapje

20:30    Einde bijeenkomst


 

Documenten